politinis dalyvavimas

politinis dalyvavimas
politinis dalyvavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Veiksmai, kuriais politinės sistemos dalyviai daro poveikį politiniam procesui ir sprendimų priėmimui.Formos: 1) legalus ir nelegalus, 2) įteisintas ir neįteisintas, 3) konvencinis ir nekonvencinis. Skirstymas į konvencinį ir nekonvencinį apima 2 dalyvavimo matmenis – konstitucingumą ir legitimumą. Konvencinis dalyvavimas apima legitimias, suinstitucintais politinio proceso elementais besiremiančias formas. Nekonvencinis apima veiksmus, kurie nesiremia institucinėmis politinio proceso įtakos formomis. S. Verba, N. Nie ir J.-O. Kimas (1978) skyrė 4 konvencinio dalyvavimo tipus: balsavimą, veiklą rinkimų kampanijose, bendruomeninę veiklą ir susitikimus su pareigūnais dėl asmeninių reikalų. Tipai skiriasi piliečiams keliamais reikalavimais, tikslais ir veiklos pobūdžiu. Vieniems veiksmams reikia daug pastangų ir gali reikėti gero politinio išprusimo; kitos politinio dalyvavimo formos gana rutiniškos. Konvencinis dalyvavimas dar skiriamas į 1) paramos, kai dalyvavimu kurio nors kandidato rinkimų štabo veikloje arba valstybės švenčių minėjimuose išreiškiama parama esamai politinei sistemai, ir 2) įtakos, kai siekiama pakeisti esamą politiką. Nekonvencinis dalyvavimas (arba protesto politika) apima plačią skalę veiksmų – nuo peticijų pasirašymo iki prievartos veiksmų. Protesto politikai būdinga: 1) tiesioginis veikimas nesutariant su politiniu elitu; 2) gali būti protestuojama dėl specifinių problemų ar politinių tikslų ir perduodama daug politiškai reikšmingos informacijos; 3) dalyviai patys kontroliuoja protesto vietą ir laiką. Nors demokratija remiasi visų piliečių lygybės idėja, nė vienoje demokratinėje valstybėje nėra dalyvavimo lygybės; dalyvavimo nelygybė nepaneigia esminio demokratijos principo – galimybės kiekvienam piliečiui naudojant turimus gebėjimus daryti įtaką sprendimams. Dalyvavimas nėra tik demokratinėms politinėms sistemoms būdingas bruožas. Įvairaus pobūdžio autoritariniai režimai turi savų motyvų skatinti gyventojų dalyvavimą. Siekiantys išsilaikyti šiuolaikiniai nedemokratiniai režimai turi reaguoti į piliečių interesus, suteikti galimybes dalyvauti. Tiesa, dalyvavimas yra kontroliuojamas, piliečiai gali dalyvauti tik laikydamiesi griežtų apribojimų ir suvaržymų. atitikmenys: angl. political participation ryšiai: susijęs terminaspolitinis elgesys susijęs terminasprotesto balsavimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • politinis elgesys — statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių subjektų (asmenų ir grupių) sąveikos su politine sistema formų visuma. Tyrimais siekiama nustatyti, kokiomis formomis pasireiškia piliečių politinis elgesys ir kokie veiksniai lemia tų formų (taip… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • politinis atstovavimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Netiesioginės demokratijos mechanizmas, užtikrinantis piliečių ir politinių sprendimų priėmėjų ryšį ir nustatantis, kad valstybės piliečiai dalyvauja priimant politinius sprendimus per išrinktus… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • dalyvavimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių, nevyriausybinių organizacijų, įvairių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių įsitraukimas į viešosios politikos formavimą, įgyvendinimą, vertinimą ar administracinį sprendimų priėmimą.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • political participation — politinis dalyvavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Veiksmai, kuriais politinės sistemos dalyviai daro poveikį politiniam procesui ir sprendimų priėmimui.Formos: 1) legalus ir nelegalus, 2) įteisintas ir neįteisintas, 3) konvencinis ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • political behavior — politinis elgesys statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių subjektų (asmenų ir grupių) sąveikos su politine sistema formų visuma. Tyrimais siekiama nustatyti, kokiomis formomis pasireiškia piliečių politinis elgesys ir kokie veiksniai… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • political representation — politinis atstovavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Netiesioginės demokratijos mechanizmas, užtikrinantis piliečių ir politinių sprendimų priėmėjų ryšį ir nustatantis, kad valstybės piliečiai dalyvauja priimant politinius sprendimus per… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • participation — dalyvavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių, nevyriausybinių organizacijų, įvairių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių įsitraukimas į viešosios politikos formavimą, įgyvendinimą, vertinimą ar administracinį sprendimų …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • poliarchija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinis demokratinis režimas, kuriam būdinga platus politinis dalyvavimas, garantuotos politinės opozicijos teisės, laisvi ir sąžiningi rinkimai, priimami sprendimai tikrai kontroliuojami išrinktų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • polyarchy — poliarchija statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinis demokratinis režimas, kuriam būdinga platus politinis dalyvavimas, garantuotos politinės opozicijos teisės, laisvi ir sąžiningi rinkimai, priimami sprendimai tikrai kontroliuojami… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • rinkėjų elgsena — statusas T sritis Politika apibrėžtis Rinkėjų elgesys per rinkimus, jų pasirinkimas dalyvauti rinkimuose/referendume ar ne, kandidatų, partijos, referendumo nuostatos pasirinkimo motyvai ir priežastys.Ją analizuoja Mičigano mokyklos atstovai (A.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”